Full-Stack Software Engineer | NewMan's Business Accelerator
Academy

Full-Stack Software Engineer

Академијата "FULL-STACK SOFTWARE ENGINEER" ќе се реализира во период од 14 недели од 6 ноември 2017 година до 9 март 2018 година, три пати неделно од 17:30 до 20:30 часот во вкупно времетраење од 168 часа.
УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК!


ЦЕНА: 1300 евра, со можност за плаќање на 6 рати. За плаќање во готово следи 5% попуст.


Доколку сакаш да ја следиш само едната од двете под-теми на оваа Академија, поединечно траат по 7 недели односно 84 часа, цената е 695 евра и притоа можеш да избереш помеѓу:


Front-End Software Engineer
Вклучени предмeти:
1. HTML and CSS: Design & Build
2. Bootstrap (Responsive Design)
3. JavaScript & jQuery Development
4. Angular 2


или


Back-End Software Engineer
Вклучени предмeти:
1. HTML and CSS: Design & Build
2. JavaScript Development Frameworks (AngularJS & Node.js)
3. Web Application Development (ASP.Net)
4. Database Design & Development


Повеќе информации и пријавување на: 072 22 04 84, 070 36 54 36, 076 37 53 33.