МЕНАЏЕР | NewMan's Business Accelerator
iWinter18-iSummer19

МЕНАЏЕР

РАБОТИ КАКО МЕНАЏЕР ВО АМЕРИКА - СТАРТ: ЛЕТО 2018
ИЗБЕРИ ОБЛАСТ И АПЛИЦИРАЈ!

Во која компанија, на која позиција и во кој град ќе бидеш ангажиран/а зависи од твојата претходна стручна подготовка и знаење поради што во рамки на оваа Програма обезбедуваме и 7 неделна интензивна обука во вид на Мини Академија.
Обуката е стручна и ќе те подготви технички за работата што ја посакуваш. Ќе се реализира три пати неделно во попладневните часови и е составена од вкупно 84 часа.  ICT Project and Knowledge Manager  

Вклучени предмeти:
1. Project, People and Costs Management in ICT
2. Knowledge Management in ICT projects
3. Working with project management tools
Со оваа подготовка ќе можеш да добиеш ангажман во компании кои работат со развој на софтвер или било која поголема компанија која има воспоставен систем за менаџирање на проектите како Aвтомобилска индустрија, Банки, Осигурување, Телекомуникации, Производство.  Small Business Finance Manager  

Вклучени предмeти:
1. Business Planning for Small Businesses and Start-ups
2. Financing sources for Small Businesses and Start-ups
3. P&L and Cash Flow Management, Forecasting and Reporting
Со оваа подготовка ќе можеш да добиеш ангажман во различни Инвестициски фондови, Venture Capital фондови, Акцелератори, Асоцијации на Бизнис Ангели, Crowdfunding платформи, Компании за позајмување на финансии, Старт-ап компании и други FinTech компании.


Мини Академијата можеш да ја проследиш во еден од овие термини:

(1) 18.09-03.11.2017    

(3) 22.01-09.03.2018

(2) 13.11-27.12.2017    

(4) 12.03-27.04.2018
Повеќе информации за условите и роковите за упис како и другите професии прочитај на http://www.newmansba.com/isummer2018
Контакт на: 070 36 54 36, 076 37 53 33, 072 22 04 84 или isummer2018@newmansba.comАПЛИЦИРАЈ!