ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ | NewMan's Business Accelerator
USA Internships

ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

ЗА ПРВ ПАТ ВО МАКЕДОНИЈА ПЛАТЕНА ПРАКСА И СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО СТРУКА ВО АМЕРИКА

ИЗБЕРИ КАТЕГОРИЈА И АПЛИЦИРАЈ!


   ПРАКСА ЗА СТУДЕНТИ со минимум завршена 2ра година до моментот на заминување, добро познавање на англискиот јазик, запишани на додипломски студии (факултет) или постдипломски студии (магистратура, докторат) надвор од Соединетите Американски Држави, со почеток најрано во Maj/Јуни 2019 година и времетраење од 2 до 12 месеци плус 30 дена туристички престој.   


   ПРАКСА ЗА ДИПЛОМИРАНИ не подолго од 1 година до моментот на заминување, добро познавање на англискиот јазик, дипломирани на додипломски студии (факултет) или постдипломски студии (магистратура, докторат) надвор од Соединетите Американски Држави, со почеток најрано во Октомври/Ноември 2018 година со времетраење од 3 до 12 месеци плус 30 дена туристички престој.   


   СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИ со минимум 1 година практично искуство до моментот на заминување, добро познавање на англискиот јазик, дипломирани на додипломски студии (факултет) или постдипломски студии (магистратура, докторат) надвор од Соединетите Американски Држави, со почеток најрано во Октомври/Ноември 2018 година со времетраење од 3 до 18 месеци плус 30 дена туристички престој.   Расположливите работни позиции се во следните области:


  ПРОГРАМЕР  

1. Front-End Development
2. Back-End Development
3. Computer Networking & Security


  ИНЖЕНЕР  

1. Electrical and Mechanical Engineers
2. Renewable Energies and Environment
3. Civil Engineers (Architecture & Construction)  МАРКЕТЕР  

1. Digital Communication & Social Media
2. Marketing, Advertising & Sales
3. Events Organisation & Promotion


  ДИЗАЈНЕР  

1. Graphic Design & Multimedia
2. Web & UX-UI Design
3. 3D Modeling & Prototyping  МЕНАЏЕР  

1. Business Development
2. Project Management (ICT and other areas)
3. Accounting, Finance & Investments   ГРАДОВИ И РЕГИОНИ ВО САД:  

Силиконска Долина I Сан Франциско I Лос Анџелес I Њујорк I Сиетл I Чикаго I Вашингтон I Орландо I Остин


   ДЕЛ ОД МОЖНИ РАБОТОДАВЦИ:  

SAP I Uber I Evermay Wealth I Symantec I Airbus I OTC Markets I Y Media Labs I Alice Technologies I Women's Startup Lab


   НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ПЛАТЕНА РАБОТА ИЛИ ПРАКСА:  

Според Американското законодавство најнискиот надомест во наведените градови за позициите од оваа Програма може да биде $11 по час, а за конкретните работни позиции може да очекуваш надомест од $ 14 до $ 36 по час (од $ 2400 до $ 7900 месечно) при што би работел/а од 32 до 50 часа неделно со можност за прекувремен ангажман, и ќе зависи исклучиво од расположливите позиции во моментот, твоето образование, оценки, практично искуство, успехот при реализирање на зададените задачи и впечатокот што ќе го оставиш за време на интервјуата со компаниите.ОБЕЗБЕДУВАМЕ:
- Обработка на апликација и упис
- Воспоставување на контакти со компании од САД и поврзување со кандидатот заради можност за добивање на пракса односно специјализација
- Аплицирање во име на кандидатот за позиции за пракса односно специјализација соодветни на неговото образование и/или практично искуство
- Давање насоки на кандидатот пред реализација на интервју со потенцијален работодавец
- Изработка на професионално CV и Видео
- Изработка на онлајн Профилна страна на кандидатот
- Mенторски часа (со Генерален менаџер и со ментори од САД од соодветната област за која аплицира кандидатот)
- Обезбедување на Тренинг план за пракса односно специјализација во соработка со компанијата што го прифатила кандидатот
- Насоки и совети за активности што треба да ги превземе кандидатот за унапредување на неговата прифатливост од компании
- Насоки и совети за пополнување на апликацијата пред Спонзор Агенцијата од САД и пред Амбасада на САД заради одобрување и добивање на Ј-1 виза

УПИСНИ РОКОВИ, ТИП НА УСЛУГА И ЦЕНИ:

 АКТИВНОСТИ
 РЕДОВНА УСЛУГА
 ПРЕМИУМ УСЛУГА*
 Онлајн профилна страна
 Професионално CV
 Професионално CV и Видео
 Сесии со Генерален Менаџер
 2 часа
 4 часа
 Сесии со Ментор од САД
 4 часа
 8 часа
 Апликации за Позиции
 7
 12
 Процент на обезбедување Пракса/Специјализација во посакуван рок
 60%
 85%
 Цена за упис до 30 јуни 2018
 1050 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД
 1950 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД
 Цена за упис до 15 август 2018
 1250 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД
 2250 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД
 Цена за упис после 15 август 2018
 1450 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД
 2400 евра + надоместоци спрема Спонзор Агенција од САД

Цените се за плаќање во готово. За плаќање на (3 до 6) рати цената е 5% повисока.
*Премиум Услугата се препорачува на кандидати што сакаат да започнат со Пракса/Специјализација во попрецизно дефиниран период или им треба поголема подготовка.


НАПОМЕНА: Вообичаено датумот на почеток со Пракса односно Специјализација е во рок од 6 до 12 месеци од потпишување на Договорот за упис.


ПОЛИТИКА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ:

 ПРИЧИНА ЗА НЕРЕАЛИЗАЦИЈА
  Неможност за исполнување на услови или заминување заради објективни новонастанати околности
  Одбивање/Неприфаќање за 7/12 позиции за Пракса односно Специјализација
  Откажување од страна на Кандидатот или Исклучување од страна на Организаторот
  Одбивање од Спонзор Агенција
  Одбивање од Амбасада на САД
  Цена на Програма
  30% односно 15% по добиена понуда од Компанија
  50%
  0%
  0%
  0%
  Дополнителни менторски часови
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%Дополнителни трошоци:
- Авионска карта
- Трошоци спрема Спонзор Агенцијата од САД (Sponsor Agency Fee, SEVIS број, здравствено осигурување, дополнителни трошоци за посебни и дополнителни барања) достапни на culturalvistas.org/programs/us/j-1-internships-training/costs-and-refunds
- Трошоци за издавање на Ј-1 виза

Процесот започнува со разговор во просториите на Њуменс Бизнис Акцелераторот на кој се утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за конкретната категорија за која е заинтересиран. Закажете термин за состанок на 072 22 04 84 или пополнeте ја Онлјан Апликацијата и ние ќе ве контактираме за да договориме термин.

Дополнителни информации за оваа програма како и за другите ПРОГРАМИ ЗА МЛАДИ што ги реализираат ЊуМенс Бизнис Акцелераторот и ЊуМенс Академијата во Македонија и странство можете да дознаете од Интервјуто на ТВ 24 Вести во емисијата Македонија Денес со Генералниот менаџер Ирена Чаушевска и Менаџерот за корпоративни операции Стефан Савевски.Контакт на: 072 22 04 84, 076 37 53 33, 070 36 54 36 или iwinter2018@newmansba.com и isummer2019@newmansba.com


АПЛИЦИРАЈ!НАЈПОГОДНИ ФАКУЛТЕТИ:


Најсоодветни за учество на оваа програма се апликантите запишани или дипломирани на овие или други факултети во земјата или во странство (не во САД) со исти или слични програми или пак имаат реализирано дополнителни курсеви и/или определено практично искуство во наведените области.

 ПРОГРАМЕР: Front-End Development / Back-End Development / Computer Networking 

 Факултет  Насока
 Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство - ФИНКИ  Компјутерски науки и инженерство, Информатика и компјутерско инженерство, Информатички технологии, Информатика, Примена на е-технологии
 Факултет за електротехника иинформациски технологии - ФЕИТ  Информатика и компјутерско инженерство, Информатика, Компјутерско системско инженерство и автоматика
 Машински факултет  Производна информатика
 Природно-математички факултет  Информатичко образование, Компјутерски науки, Информациски системи, Програмско инженерство, Математичко програмирање
 Технички факултет Битола  Информатика и компјутерска техника
 Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи Битола  Информатика и компјутерска техника, Компјутерски науки и инженерство, Информатички науки и комуникациско инженерство
 Факултет за информатика УГД Штип  Софтверско инженерство, Информациони системи и технологии, Теориска информатика
 Технички факултет Битола  Информатика и компјутерска техника
 Природно-математички факултет ДТУ Тетово  Информатика
 Факултет за современи науки и технологии УЈЕ Тетово  Компјутерски науки, Медиумска информатика, Бизнис информатика, Компјутерско инженерство
 Факултет за компјутерски науки и инженерство УИСТ Охрид  Компјутерски науки и инженерство
 Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника УИСТ Охрид  Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 Европски Универзитет  Информатика
 ФОН универзитет  Информациско-комуникациски технологии
 Американ колеџ  Компјутерска техника и информатика
 МИТ Универзитет  Информациски технологии
 Меѓународен Балкански универзитет  Технички науки
 Меѓународен универзитет Струга  Информатичка технологија во бизнис, Софтверско инжинерство


 МАРКЕТЕР: Digital Communications / Marketing & Sales / Events Coordination 

 Факултет  Насока
 Економски факултет Скопје  Маркетинг, Е-бизнис, Менаџмент, Финансиски менаџмент, Економија, Надворешна трговија
 Факултет за ликовни уметности  Сликарски оддел, Графички оддел, Вајарски оддел
 Факултет за драмски уметности  Драмски актери, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Филмска и ТВ монтажа, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање
 Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство - ФИНКИ  Примена на е-технологии
 Природно-математички факултет  Интернет и мобилни технологии
 Правен факултет  Новинарство
 Филозофски факултет  Филозофија, Социологија, Психологија, Историја на уметноста
 Филолошки факултет  Англиски јазик и книжевност
 Економски факултет Прилеп  Бизнис администрација-менаџмент, Бизнис информатика, Финансиски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Меѓународна економија и бизнис
 Технички факултет Битола  Графичко инженерство
 Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи Битола  Информатички науки и комуникациско инженерство
 Факултет за туризам и угостителство Охрид  Туризам
 Правен факултет УГД Штип  Новинарство и Односи со јавноста
 Факултет за хуманистички студии и уметности ДТУ Тетово  Психологија, Филозофија, Социологија, Ликовна уметност, Сликарство графички дизајн, Скулптура и графика, Драмска уметност, Актерство, Режија на фим и ТВ, Монтажа и камера, Англиски јазик и литература
 Економски факултет ДТУ Тетово  Менаџмент и маркетинг, Економија и бизнис
 Правен факултет ДТУ Тетово  Новинарство
 Факултет за бизнис и економија УЈЕ Тетово  Одржлив Туризам
 Факултет за современи науки и технологии УЈЕ Тетово  Медиумска информатика; Бизнис информатика
 Факултет за јазици, култури и комуникација УЈЕ Тетово  Меѓународни комуникации
 Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника УИСТ Охрид  Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 Европски Универзитет  Економски науки, Комуникации и медиуми, Арт и дизајн
 ФОН универзитет  Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент, Дипломатија и новинарство, Англиски јазик, Информациско-комуникациски технологии, Дизајн мултимедија
 Американ колеџ  Деловна економија, Архитектура и дизајн, Бизнис администрација
 МИТ Универзитет  Информациски технологии, Менаџмент, Архитектура
 Европска филмска академија ЕСРА  Театарски уметности, Сценски дизајн, Факултет за филмски уметности
 Универзитет за туризам и менаџмент  Економски, Меѓународен маркетинг менаџмент, Односи со јавноста, Претприемнички бизнис
 Меѓународен Балкански универзитет  Економски и административни науки, Применети уметности, Комуникации
 Славјански Институт Св.Николе  Менаџмент на организација, Финансии и кредит, Општа психологија
 Меѓународен универзитет Струга  Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент, Информатичка технологија во бизнис, Архитектура и дизајн


 ДИЗАЈНЕР: Graphic Design & Multimedia / Web & UX-UI Design / 3D Modeling & Prototyping 

 Факултет  Насока
 Факултет за ликовни уметности  Сликарски оддел, Графички оддел, Вајарски оддел
 Архитектонски факултет  Инженер архитект
 Факултет за драмски уметност  Продукција, Театарска режија, Филмска и ТВ монтажа, Филмска и ТВ режија
 Филозофски факултет  Психологија, Историја на уметноста
 Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство - ФИНКИ  Компјутерски науки и инженерство, Информатика и компјутерско инженерство, Информатички технологии, Информатика, Примена на е-технологии
 Природно-математички факултет  Интернет и мобилни технологии, Информатичко образование, Компјутерски науки, Информациски системи, Програмско инженерство
 Машински факултет  Индустриски дизајн, Заварување и дизајн на конструкции, Производна информатика
 Технички факултет Битола  Графичко инженерство, Информатика и компјутерска техника
 Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи Битола  Информатика и компјутерска техника, Компјутерски науки и инженерство, Информатички науки и комуникациско инженерство
 Факултет за информатика УГД Штип  Софтверско инженерство, Информациони системи и технологии, Теориска информатика
 Факултет за хуманистички студии и уметности ДТУ Тетово  Психологија, Филозофија, Ликовна уметност, Сликарство графички дизајн, Скулптура и графика, Драмска уметност, Актерство, Режија на филм и ТВ
 Факултет за современи науки и технологии УЈЕ Тетово  Компјутерски науки, Медиумска информатика, Компјутерско инженерство
 Факултет за компјутерски науки и инженерство УИСТ Охрид  Компјутерски науки и инженерство
 Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника УИСТ Охрид  Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 Европски Универзитет  Економски науки, Комуникации и медиуми, Информатика, Арт и дизајн
 ФОН универзитет  Информациско-комуникациски технологии, Дизајн мултимедија
 Американ колеџ  Компјутерска техника и информатика, Архитектура и дизајн
 МИТ Универзитет  Информациски технологии, Архитектура
 Европска филмска академија ЕСРА  Театарски уметности, Сценски дизајн, Факултет за филмски уметности
 Меѓународен Балкански универзитет  Технички науки, Применети уметности, Комуникации
 Меѓународен универзитет Струга  Информатичка технологија во бизнис, Архитектура и дизајн, Софтверско инженерство


 МЕНАЏЕР: Business Development / Project Management / Accounting, Finance & Investments 

 Факултет  Насока
 Економски факултет Скопје  Маркетинг, Е-бизнис, Менаџмент, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Економија, Надворешна трговија
 Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство - ФИНКИ  Компјутерски науки и инженерство, Информатика и компјутерско инженерство, Информатички технологии, Информатика, Примена на е-технологии
 Факултет за електротехника иинформациски технологии - ФЕИТ  Информатика и компјутерско инженерство, Информатика, Компјутерско системско инженерство и автоматика
 Машински факултет  Индустриско инженерство и менаџмент, Производна информатика
 Природно-математички факултет  Информатичко образование, Компјутерски науки, Информациски системи, Програмско инженерство, Математичка економија
 Економски факултет Прилеп  Бизнис администрација-менаџмент, Бизнис информатика, Финансиски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Меѓународна економија и бизнис, Сметководство финансии и ревизија
 Технички факултет Битола  Индустриски менаџмент, Информатика и компјутерска техника
 Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи Битола  Информатика и компјутерска техника, Компјутерски науки и инженерство, Информатички науки и комуникациско инженерство
 Факултет за информатика УГД Штип  Софтверско инженерство, Информациони системи и технологии, Теориска информатика
 Факултет за туризам и угостителство Охрид  Царина и Шпедиција, Туризам, Осигурување
 Економски факултет УГД Штип  МБА менаџмент, Финансиски менаџмент
 Економски факултет ДТУ Тетово  Сметководство, Фианасиска и банкарска насока, Менаџмент и маркетинг, Економија и бизнис
 Факултет за бизнис администрација ДТУ Тетово  Бизнис администрација
 Факултет за бизнис и економија УЈЕ Тетово  Финансии и сметководство, Менаџмент и Маркетинг, Информациски системи и менаџмент
 Факултет за современи науки и технологии УЈЕ Тетово  Компјутерски науки; Бизнис информатика; Компјутерско инженерство
 Факултет за компјутерски науки и инженерство УИСТ Охрид  Компјутерски науки и инженерство
 Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника УИСТ Охрид  Информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 Факултет за информациони теории и анализи УИСТ Охрид  Информациони теории и анализи
 Европски Универзитет  Економски науки, Информатика
 ФОН универзитет  Банкарски менаџмент, Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент, Информациско-комуникациски технологии
 Американ колеџ  Деловна економија, Компјутерска техника и информатика, Бизнис администрација
 МИТ Универзитет  Информациски технологии, Менаџмент
 Универзитет за туризам и менаџмент  Економски, Менаџмент на човечки ресурси, Меѓународен маркетинг менаџмент, Претприемнички бизнис
 Меѓународен Балкански универзитет  Економски и административни науки, Технички науки
 Славјански Институт Св.Николе  Менаџмент на организација, Финансии и кредит, Општа психологија
 Меѓународен универзитет Струга  Маркетинг менаџмент, Финансиски менаџмент, Бизнис администрација, Информатичка технологија во бизнис, Софтверско инжинерствоИ во случај Вашиот факултет да не е на листите, доколку имате определено претходно искуство во областа (студентски проекти, пракса, волонтирање, фриленс работа или вработување) или планирате да го стекнете најдоцна два месеци пред посакуваниот старт на вашата Пракса односно Специјализација, ќе може да учествувате во оваа програма. За повеќе информации контактирајте не.